Vannlekkasjer

Vannlekkasjer, spillvann, overvann, kummer, varsling og sperring

Vi lokaliserer, graver og utbedrer problemer med slike eksisterende installasjoner, samt nyanlegg. Vi samarbeider med seriøse rørleggere og andre spesialister som kreves for oppdraget. Levering og montering av betong- og plastkummer for vann, spillvann, drensvann med mer.

Har du behov for hjelp ved vannlekksaje?

  • Jeg samtykker i at mine opplysninger kan lagres i henhold til Grave og Planering AS sin personvernspolicy.