Asfaltering – Steinlegging

Asfaltering av gangvei

Vi utfører utgraving, bortkjøring, fundamentering og terrengtilpassing. Vi utfører selv stabling av tørrmurer og setting av kantstein, samt mindre asfaltarbeid. Arbeid utover dette gjør vi sammen med seriøse aktører som murere og øvrige leverandører. Eksempel på dette er: Kolo Veidekke på på større asfaltoppdrag, og Aaltvedt på levering av tørrmurelementer og statiske beregninger for murer.

Har du spørsmål vedrørende asfaltering eller steinlegging?

  • Jeg samtykker i at mine opplysninger kan lagres i henhold til Grave og Planering AS sin personvernspolicy.