Pigging av fjell og betongkonstruksjoner

Vi utfører maskinell pigging av fjell og konstruksjoner der omfanget ikke er for stort og at det er mulig og sprenging kan unngås – eksempelvis inntil vegger og konstruksjoner eller installasjoner. Vi samarbeider her også med sprengningsfolk som gjør dette når nødvendig.

Har du spørsmål vedrørende pigging?

  • Jeg samtykker i at mine opplysninger kan lagres i henhold til Grave og Planering AS sin personvernspolicy.