Oljetanker

Oljetanker, gasstanker, røropplegg, samt rydding etter oljesøl/ lekkasje

Vi er sertifisert for å utføre graving for bytting av og fornying av tanker, og kan også sørge for opprydding og utskifting av masser etter oljesøl/lekkasje. I dette arbeidet samarbeider her med  eksempelvis Multiconsult for gjennomføring, varsling og kontroll.

Har du spørsmål vedrørende oljetanker?

  • Jeg samtykker i at mine opplysninger kan lagres i henhold til Grave og Planering AS sin personvernspolicy.