Produkter og tjenester

Vannlekkasjer

Vi lokaliserer, graver og utbedrer problemer vedrørende vannlekkasje.

Les mer

Oljetanker

Vi er sertifisert for å utføre graving for bytting av og fornying av tanker.

Les mer

Grøntareal

Graving, planering, terrengtilpassing, anlegging av plen, terrengplanering.

Les mer

Grøfter for VVS

Vi innehar ADK-kompetanse for graving og legging av rør og installasjoner i grunnen.

Les mer

Boligtomter

Utgraving, grøfter, fundamentering, terrengtilpassing, planering og opparbeidelse av uteareal.

Les mer

Asfaltering – Steinlegging

Vi utfører utgraving, bortkjøring, fundamentering og terrengtilpassing.

Les mer

Drenering

Graving for drenering av nyanlegg, støttemurer, nye boliger og utskifting av gammel drenering.

Les mer

Pigging

Vi utfører maskinell pigging av fjell og konstruksjoner der omfanget ikke er for stort.

Les mer