Drenering

Drenering av boliger, terreng, drensgrøfter og overflatevann

Graving for drenering av nyanlegg, støttemurer, nye boliger og utskifting av gammel drenering rundt grunnmurer og grøntarealer/ hager med mer. Komplette arbeider etter forskrifter og ønsker fra kunden. Varige løsninger med garanti. Gjør også en del prøvegraving for kontroll, dokumentasjon og rapportering i forbindelse med skadesaker/ tvistesaker. Gjelder ofte drenering og vanninnsig i boliger og bygg.

Har du spørsmål vedrørende drenering?

  • Jeg samtykker i at mine opplysninger kan lagres i henhold til Grave og Planering AS sin personvernspolicy.